Логіка

Гурток “Логіка”розпочав свою роботу у вересні 2019 року. Щопонеділка його відвідують 15 другокласників. На заняттях гуртка учні вчаться розмірковувати,  доводити , робити висновки. Виконання різноманітних логічних завдвнь сприяє розширенню світогляду дітей, розвиває в учнів уяву та інтуїцію (просторову уяву, здатність передбачати результат і вгадувати шлях розв’язування). Оволодіння учнями логічними прийомами і способами мислення формує інтерес й потребу в нових знаннях, прагнення самостійно “відкривати” нові знання. Водночас відбувається виховання в учнів волі, працелюбності, завзятості в подоланні труднощів, наполегливості в досягненні цілей.

2021-2022 н.р.

І семестр

Протягом 1семестру 15 четвертокласників відвідували гурток “Логіка”. На заняттях учні охоче працювали над завданнями, спрямованими на розвиток поняттєвого, дивергентного мислення та мовлення. Найкраще вдавалося зображувати співвідношення між обсягами даних понять за допомогою кругів Ейлера.