Веселі нотки

Вокальний спів сприяє розвитку слуху, голосу, вокально-технічних навичок, дихання, гнучкості голосу. Ввести учнів у світ чарівного, прекрасного. У світ добра й краси, джерело людських почуттів і переживань. Формувати інтерес до класичної музики . Виховувати почуття патріотизму. Надати можливість обдарованим  дітям проявити свої здібності на сцені. Прищеплювати та поглиблювати любов до української пісні (народної та композиторської). Ціннісне ставлення до праці, природи, до людей, держави, мистецтва.

Важливе місце надається участі у концертах, конкурсах, в заходах пізновально-виховного характеру. Корисно практикувати індивідуальне виконання та інсценізаціі пісень і виконання ритмічних рухів під музику.

Програма гуртка «Веселі нотки» розрахована для учнів початкового, середнього віку.

В групі початкового віку – 16 учнів, в групі середнього віку – 15 учнів. Групи формуються  з урахувань віку дитини. Форма роботи – комбінована. Заняття включає теоретичний матеріал, практичну роботу.

Гурток “Веселі нотки” працює відповідно річного плану. За І період семестра дітям була дана можливість проявити свої здібності на сцені. Приймали участь у виховних заходах пізнавального, виховного характеру, концертах школи. Виховуємо естетичний смак, духовну культуру. Прищеплюємо любов до музики.