Захист України

Робота гурта «Захист Вітчизни»
Генічеської санаторної школи – інтернат
Керівник Кудряшов С.В.

Дата створення гуртка: 04.09.2016р.
Залучено учні старших класів.
Мета й основний зміст роботи гуртка:
 підготовка молоді до служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях;
 практичне закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів;
 формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його
історії, культурних та історичних цінностей;
 формування прагнення до оволодіння військовими знаннями,
відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
 формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного
становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події,
що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;